Η Ημέρα Θετικότητας για την  Ακμή-  είναι να σταματήσεις να ντρέπεσαι για την ακμή σου και να αποφασίσεις να αγαπήσεις το δέρμα σου, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Έχει επίσης να κάνει με την εξάλειψη λέξεων όπως “ατέλεια” από τον τρόπο που σκεφτόμαστε/μιλάμε για τον εαυτό μας.

September 1th is Acne Positivity Day.

https://www.linkedin.com/posts/lactobiodk_skincare-acnepositivityday-probiotics-activity-6971023313804398592-sffL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Acne is currently one of the most common and well-established dermatology conditions, affecting around 90% of the world’s population at some point in their lifetime. The disease is a chronic, inflammatory dermatological condition of the pilosebaceous gland of the skin with a multifactorial pathogenesis. Also correlating with a dysbiosis of the skin microbiota. Cutibacterium acnes is a Gram-positive, anaerobic bacterium found in sebaceous follicles that form part of the natural flora of the pilosebaceous unit; however, elevated levels of specific ribotypes of C. acnes are found in acne sufferers.
Today is acne positivity day – and in Lactobio we will rise the attention to our new precision probiotic strain L. plantarum LB356R®. This strain was isolated by Lactobio and by targeted screening, against pathogenic ribotypes of C. acnes, identified as precision probiotic candidate for skincare and acne treatment. L. plantarum LB356R® is characterized by being able to co-aggregate with C. acnes and thereby prevent virulence and biofilm formation, being part of the pathogenesis of the strain. Further, the L. plantarum LB356R® strain produces multiple antimicrobial metabolites and peptides which have shown an ability of this strain to be able to re-balance the skin microbiome. The anti-acne mechanism of L. plantarum LB356R® is a binding between the C. acnes cell and the probiotic cell, this binding can also be obtained by the dead cells (paraprobiotic) of L. plantarum LB356R®. Therefore, this new precision probiotic is developed for skincare both as a probiotic as well as a postbiotic skincare ingredient. #skincare #AcnePositivityDay #probiotics #acne #LB356R

 

Η 1η Σεπτεμβρίου είναι Ημέρα Θετικότητας για την Ακμή (Ναι, υπάρχει και αυτό!).

Η ακμή είναι σήμερα μια από τις πιο κοινές και καθιερωμένες δερματολογικές παθήσεις, που επηρεάζει περίπου το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού κάποια στιγμή στη ζωή του. Η νόσος είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης δερματολογική πάθηση του σμηγματογόνου αδένα του δέρματος με πολυπαραγοντική παθογένεια. Επίσης συσχετίζεται με δυσβίωση της μικροχλωρίδας του δέρματος. Το Cutibacterium acnes είναι ένα θετικό κατά Gram, αναερόβιο βακτήριο που βρίσκεται στα σμηγματογόνα ωοθυλάκια που αποτελούν μέρος της φυσικής χλωρίδας της οπίσθιας μονάδας. Ωστόσο, αυξημένα επίπεδα συγκεκριμένων ριβοτύπων του C. acnes βρίσκονται σε άτομα που πάσχουν από ακμή.

Σήμερα είναι ημέρα θετικότητας για την ακμή – και με τα ΒΑΚ προϊόντα θα τραβήξουμε την προσοχή σας στο νέο προβιοτικό καινοτόμο στέλεχος ακριβείας L. plantarum LB356R®. Αυτό το στέλεχος απομονώθηκε από το Lactobio για να στοχεύσει έναντι παθογόνων ριβοτύπων του C. acnes, που αναγνωρίστηκαν ως προβιοτικά ακριβείας υποψήφιο για περιποίηση δέρματος και θεραπεία ακμής. Το L. plantarum LB356R® χαρακτηρίζεται από το ότι μπορεί να συν-συσσωματώνεται με το C. acnes και έτσι να αποτρέπει τη λοιμογόνο δράση και το σχηματισμό βιοφίλμ, που αποτελούν μέρος της παθογένεσης του στελέχους. Επιπλέον, το στέλεχος L. plantarum LB356R® παράγει πολλαπλούς αντιμικροβιακούς μεταβολίτες και πεπτίδια που έχουν δείξει την ικανότητα αυτού του στελέχους να μπορεί να εξισορροπεί εκ νέου το μικροβίωμα του δέρματος. Ο μηχανισμός κατά της ακμής του L. plantarum LB356R® είναι μια σύνδεση μεταξύ του κυττάρου C. acnes και του προβιοτικού κυττάρου, αυτή η σύνδεση μπορεί επίσης να ληφθεί από τα νεκρά κύτταρα (παραπροβιοτικά) του L. plantarum LB356R®. Επομένως, αυτό το νέο προβιοτικό ακριβείας έχει αναπτυχθεί για την περιποίηση της επιδερμίδας τόσο ως προβιοτικό όσο και ως μεταβιοτικό συστατικό περιποίησης δέρματος. #περιποίηση δέρματος #Ημέρα θετικής ακμής #προβιοτικά #ακμή #LB356R

 

 

https://www.linkedin.com/posts/lactobiodk_probiotics-antiage-activity-7099971015413243905-iNPw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

Πολλοί από τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στην επιδερμίδα συμβάλλουν στην υγεία του δέρματος και ανταγωνίζονται πιθανά παθογόνους άλλους μικροργανισμούς, ρυθμίζοντας τις ανοσολογικές αποκρίσεις και παράγοντας θρεπτικά συστατικά και βιοδραστικές ενώσεις που επηρεάζουν τη φυσιολογία του δέρματος. Με την ηλικία, έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στη σύνθεση και την ποικιλομορφία της μικροχλωρίδας του δέρματος, που μπορεί να οδηγήσει σε δυσβίωση – μια ανισορροπία που θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τη λειτουργία του δερματικού φραγμού. Αυτή η δυσβίωση συνδέεται με διάφορες δερματικές παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία.

Η μείωση της λειτουργικότητας του ανοσοποιητικού συστήματος που σχετίζεται με την ηλικία, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μικροβιακών αλληλεπιδράσεων του δέρματος. Η μειωμένη ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του δέρματος να ρυθμίζει το μικροβίωμα του και να προάγει την υπερανάπτυξη ευκαιριακών και ζημιογόνων παθογόνων οργανισμών, αυτή η δυσβίωση συμβάλλει έτσι στη διάρρηξη του φραγμού του δέρματος, παρεμποδίζει τις διαδικασίες επιδιόρθωσης των ιστών και αυξάνει τη φλεγμονή. Τα προβιοτικά, μέσω των ανοσοτροποποιητικών τους ιδιοτήτων, επιδεικνύουν την ικανότητα να ενισχύουν το γερασμένο ανοσοποιητικό σύστημα και να αποκαθιστούν τη μικροβιακή ομοιόσταση. Οι προβιοτικές παρεμβάσεις, που στοχεύουν στην αποκατάσταση της μικροβιακής ισορροπίας, δείχνουν να είναι πολλά υποσχόμενες για τη ρύθμιση της υγείας και της γήρανσης του δέρματος. Η περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της μικροχλωρίδας του δέρματος και της διαδικασίας γήρανσης υπογραμμίζει τη σημασία αυτού του δυναμικού οικοσυστήματος για τη διατήρηση της υγείας και της λειτουργίας του δέρματος. Ενώ η κατανόησή μας για τους μηχανισμούς που διέπουν τη σχέση αυτή εξακολουθεί να εξελίσσεται, η αναδυόμενη έρευνα δίνει έμφαση στις δυνατότητες παρεμβάσεων που βασίζονται στη μικροβιακή χλωρίδα του δέρματος για την προώθηση της υγιέστερης γήρανσης.

Τα προβιοτικά, συμμετέχοντας στο διάλογο μικροβίωσης-ξενιστή, εκκρίνουν ένα φάσμα βιοδραστικών μορίων με τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη φυσιολογία του δέρματος. Αυτές οι ενώσεις, που κυμαίνονται από αντιμικροβιακά πεπτίδια έως μεταβολίτες με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μπορεί να εξουδετερώσουν το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή που χαρακτηρίζει το γερασμένο δέρμα. Η αξιοποίηση αυτών των βιοδραστικών μεσολαβητών υπογραμμίζει την πολύπλευρη επίδραση των προβιοτικών παρεμβάσεων.

Η σύγκλιση των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τη μικροχλωρίδα του δέρματος και τις προβιοτικές παρεμβάσεις επαναπροσδιορίζει την προσέγγισή μας στη γήρανση του δέρματος. Η συνεχής αναζήτηση λύσεων με βάση τα προβιοτικά όχι μόνο ενισχύει την κατανόησή μας για τον περίπλοκο διάλογο δέρματος-μικροβίωσης, αλλά επίσης χαράζει μια πορεία προς επιστημονικά τεκμηριωμένες στρατηγικές για την προώθηση της νεανικής επιδερμίδας στον γερασμένο πληθυσμό.

Η Lactobio A/S εντόπισε νέα προβιοτικά τύπου ProbikariaTM που εντοπίστηκαν με στοχευμένο έλεγχο για την ικανότητα εξισορρόπησης της δυσβίωσης, που αποδείχθηκε σε κλινική δοκιμή ότι μπορεί να βελτιώσει την ενυδάτωση, τη δερματική πυκνότητα, την ελαστικότητα του δέρματος, την απαλότητα και τη μείωση των ρυτίδων, της μελάγχρωσης και της διαδερμικής απώλεια νερού. Μια νέα ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη αποκαλύπτει ότι αυτά τα πολλά υποσχόμενα στατιστικά σημαντικά αντιγηραντικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με το στέλεχος Lactiplantibacillus plantarum LB244R® ως δραστικό συστατικό όταν εφαρμόζεται τοπικά στο δέρμα.

 

Elvebakken et al. 2023. J. Cosm. Dermatol. DOI: 10:1111/jocd.15657